Studenten Blog

Mijn naam is Max Wevers, 5e jaars USC en masterstudent Farmacie aan de Universiteit Utrecht. Met hulp van de USC Scholarship foundation ga ik een half jaar onderzoek doen in Melbourne, Australie.

Het onderzoek richt zich op de impact van cognitieve achteruitgang van de groeiende groep oudere mensen. Terwijl er steeds meer soorten geneesmiddelen worden ontwikkeld tegen fysieke kwalen, hartvaatziekten of kanker, staan we vrijwel stil als het gaat om het ontwikkelen van middelen tegen cognitieve achteruitgang. Eerder onderzoek leert dat er een verband bestaat tussen tekorten in voedingsstoffen/bouwstoffen en cognitieve achteruitgang. Dus als we middelen ontwikkelen om deze tekorten aan te vullen bij oudere patiënten kunnen we verslechtering van de hersenfunctie te remmen of de klachten te verlichten. Deze studie onderzoekt of complexe lipiden die functie zouden kunnen invullen. De meest voorkomende lipiden zijn fosfolipiden, gangliosiden en cholesterol uit koemelk.

Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan en wil alle donateurs bij deze bedanken voor hun bijdrage.

Over

De USC Scholarship Foundation verstrekt studiebeurzen aan leden van het USC die een bijzonder, dan wel prestigieus studie- of onderzoeksproject willen uitvoeren. Het fonds wordt gevuld door bijdragen van reünisten en het USC.

Elk lid van het USC, van eerste- tot en met vijfdejaars kan aanspraak maken op een beurs mits aan alle eisen wordt voldaan en het project uiterlijk in het zesde jaar wordt volbracht. Per jaar worden 3 tot 6 beurzen verstrekt om een deel van de kosten van het project te voldoen. De stichting stelt zich ten doel om ambitieuze leden te steunen in excellente studie- of onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland doormiddel van studiebeurzen. Hiermee beogen we:

Doneren

De USC Scholarship Foundation is afhankelijk van donaties, u kunt doneren via Het UU alumniweb. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met de assessor via assessor@usc.nl.

Voorwaarden

Student

Project

Tegenprestaties

Studenten Blog

Mijn naam is Arthur Boitelle. Dit studiejaar combineer ik men masterstudie Law & Finance met de functie van president van Utrecht University Model United Nations (UUMUN).

UUMUN bestaat uit een groep van 17 studenten die deelnemen aan verschillende competities wereldwijd (o.a. Oxford en New York). In deze competities strijden verschillende studententeams a.d.h.v. casussen van de Verenigde Naties met elkaar op het gebied van speechen, lobby’en onderhandelen.

In Harvard vindt de grootste Model United Nations conferentie ter wereld plaats en daar komen duizenden internationale studenten van universiteiten als Yale, Princeton en Stanford op af. Deelname aan deze conferenties vergt veel inhoudelijke voorbereiding. Als teamlid verdiep ik mij van tevoren in onderwerpen waar ik samen met andere studenten oplossingen voor ga bedenken. Die onderwerpen variëren van de kapitaaleisen van banken tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Internationale samenwerking, creativiteit en het zich verplaatsen in het perspectief van de ander staan hierbij voorop.

UUMUN organiseert daarnaast veel evenementen voor andere Utrechtse studenten. Dat doen wij deels vanwege inkomsten om zo de financiële druk op onze delegatie te verminderen, maar voornamelijk om andere studenten te inspireren. Wij ontwikkelen niet alleen onszelf, maar richten ons ook op alle andere Utrechtse studenten. Dit doen wij bijvoorbeeld door het organiseren van de Race to Sustainability; een serie van bijeenkomsten waar studenten training krijgen in diplomatieke vaardigheden en zich verdiepen in duurzaamheid.

Ik heb mij aangemeld als President van UUMUN omdat ik geloof ik in de noodzaak Utrechtse studenten te doordringen van het belang van internationale samenwerking. Studenten moeten zich bewust worden van internationale problemen, omdat zij later in staat zullen zijn deze op te lossen. Ik wil de donateurs van de USC Scholarship Foundation heel graag bedanken voor de financiële steun die ik ontvang, zonder deze steun zou ik het niet kunnen organiseren.

Aanvraagprocedure

Beursaanvragen kunnen het gehele jaar door worden gemaild aan assessor@usc.nl. Een aanvraag bevat:

  • Uitleg van het studie- of onderzoeksproject
  • Motivatiebrief
  • Een begroting van het project
  • Een recent overzicht van behaalde toetsresultaten

Als de aanvraag, de aanvrager en het project voldoen aan alle voorwaarden, zal de assessor het geheel voorleggen aan de Raad van Toewijzing. De Raad van Toewijzing komt in november en april samen om de aanvragen te behandelen. De aanvrager krijgt daarna bericht. In de Raad van Toewijzing hebben drie reünisten vanuit verschillende disciplines zitting:

Prof S.W.J. Lamberts
Emeritus Hoogleraar Inwendige Geneeskunde ErasmusMC Rotterdam, Oud Rector Magnificus Erasmus Universiteit

Mr. A. Schutte
Partner Corporate / M&A De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Drs G.J.B. van Breda Vriesman
Manager bij Shell

Het Stichtingsbestuur kan op basis van het getoonde gedrag besluiten een aanvraag niet naar de raad van toewijzing te sturen. In het Stichtingsbestuur hebben, naast de assessor en de pro-rector, zitting:

C.A. Segaar
Voorzitter
M. Kramer
Penningmeester
A. van Vliet
Lid

Contact

Janskerkhof 14
3512 BL Utrecht
t.a.v. USC Scholarship Foundation

Gesteund door